Missie, Visie en werkwijze

Bij ons mogen kinderen zijn wie ze zijn. Plezier, warmte en veiligheid zijn ons kernwaarden. Wij gaan uit van de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden van het kind. Tijdens de opvang gaan de kinderen sociale contacten aan en worden deze gestimuleerd door middel van verschillende activiteiten.

Aan de hand van de behoeften en wensen van het kind wordt de dag bepaald. Hierbij kan gedacht worden aan activiteiten zoals werken in de moestuin, koken, knutselen of een uitstapje. Een groep bestaat uit maximaal vier kinderen, deze worden begeleid door minimaal twee professionele begeleiders. Voor kinderen die daar baat bij hebben wordt er gewerkt met pictogrammen.

Sluit Menu