—— PRIVACY POLICY

Logeeropvang Metmij Zorg

Welkom bij Metmij Zorg. Ons Privacy Policy is opgesteld om u te informeren over hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie. Wij streven ernaar uw privacy te beschermen en te waarborgen. Lees dit privacybeleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, beschermen en delen

1. Verzamelde informatie

Wij verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt bij het gebruik van onze diensten. Dit kan onder meer uw naam, contactgegevens, medische geschiedenis en andere relevante informatie omvatten.

2. Gebruik van informatie

Wij gebruiken de verzamelde informatie om onze zorgdiensten te leveren, uw ervaring te verbeteren en te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

3. Beveiliging

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal of wijziging. Wij streven ernaar om een veilige omgeving te waarborgen voor uw gegevens.

4. Delen van informatie

Wij delen uw persoonlijke informatie niet met derden, tenzij dit nodig is voor het leveren van onze diensten of wanneer dit wettelijk vereist is. In dergelijke gevallen zullen wij ervoor zorgen dat uw privacy gewaarborgd blijft.

5. Bewaartermijn

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het leveren van de gevraagde diensten en zolang wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren.

6. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Neem contact met ons op via [contactgegevens] voor het uitoefenen van deze rechten.

7.Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om ons Privacy Policy op elk moment te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te controleren op updates.

Door gebruik te maken van de diensten van Metmij Zorg gaat u akkoord met dit privacybeleid. Als u vragen heeft of meer informatie nodig heeft, neem dan contact met ons op via info@metmijzorg.nl of via het contactformulier.

Bedankt voor uw vertrouwen in Metmij Zorg.

140583078_251374703043781_356774698399656239_n